พิธีมอบรางวัลการประกวด "MASCOT GREEN KMUTNB"

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB" ในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ขอแสดงความยินดีกับผู

อ่านต่อ

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB"

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB" โดยได้จัดการตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการทำงานกันอย่างหนักเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมกิจกร

อ่านต่อ

โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาทวัตถุประสงค์:1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน

อ่านต่อ

Congratulations to KMUTNB. In the ranking of the green university (UI Green Metric 2017)

ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2017 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิ

อ่านต่อ

มจพ. คว้าอันดับที่ 8 ของประเทศและอันดับที่ 176 ของโลกจากการจัดอันดับ UI GreenMetric 2017

  นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ และอันดับที่ 176 ของโลก โดยเลื่อนขึ้นจากปีที่แล้วจากอันดับที่ 11 ของประเทศและอันดับที่ 199 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI  GreenMetric World University Ranking

อ่านต่อ

บทความงานวิจัย ประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 "SUN 2017"

การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ส่งผลงานหร

อ่านต่อ