มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ.และทีมงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(Sun Thailand) ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวาระการประชุมต่างๆเช่น การแต่งตั้งที่ปรึกษาเครือข

อ่านต่อ

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการระบบน้ำพุ Solar Cell โครงการ Solar Rooftop โครงการ

อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลการประกวด "MASCOT GREEN KMUTNB"

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB" ในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ขอแสดงความยินดีกับผู

อ่านต่อ

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB"

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB" โดยได้จัดการตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการทำงานกันอย่างหนักเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมกิจกร

อ่านต่อ

โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาทวัตถุประสงค์:1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน

อ่านต่อ

Congratulations to KMUTNB. In the ranking of the green university (UI Green Metric 2017)

ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2017 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิ

อ่านต่อ