สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการระบบน้ำพุ Solar Cell โครงการ Solar Rooftop โครงการ Solar Farm และ EV Charging Station โครงการต้นแบบกำจัดและคัดแยกขยะ Zero Waste และเตาเผาขยะไร้มลพิษ รวมทั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน

อ่านต่อ

แผนผัง มจพ.กรุงเทพฯ พร้อม QR Code. ใช้ค้นหาอาคาร เส้นทาง

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ แสดงหมายเลขและชื่ออาคาร พร้อม QR Code. ใช้ค้นหาอาคาร เส้นทาง และระยะทางอัตโนมัติ มีไว้ไม่หลงครับ

อ่านต่อ

4 ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย

"ในหลวง ร.9 ทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2532 คณะรัฐมนตรีจึงถือเอาวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยา

อ่านต่อ

มจพ. รวมใจวันสิ่งแวดล้อมโลก

เนื่องในวันนี้ 5 มิถุนายน 2560 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากร มจพ. ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรียาธร ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 รวมทั้งมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูก เพื่อเป็นการ

อ่านต่อ

ประตูสู่บางซื่อ

สำนักงานเขตบางซื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้ง หน่วยงาน และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันทำกิจกรรมล้างทำความสะอาด กำจัดขยะ ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ ประตูสู่บางซื่อ .....เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับ ร่วมด้วยช่วยกัน..ขอขอบพระคุณภาพกิจกรรมจาก

อ่านต่อ

ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ มจพ . ระยอง

มหาวิทยาลัยมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว มจพ.ปราจีนฯมีความสวยงามของสีเหลืองจากต้นเหลืองอินเดีย อนาคต มจพ.ระยองจะมีความสวยงามของสีชมพู จากต้นชมพูพันธุ์ทิพย์.. #GreenKmutnb

อ่านต่อ