มจพ. รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่และรับโล่เกียรติคุณ

อาจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานและรับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่และรับโล่เกียรติคุณ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

อ่านต่อ

ลดการใช้พลาสติก ลดพลังที่จะทำให้เกิดโลกร้อนจากการย่อยสลาย

หลังจากประกาศโปรโมชั่นไป ณ ร้านกาแฟวันนี้ชาว มจพ. เราพกแก้วมาเองกันเยอะเลยค่ะ ดีต่อใจจริงๆ ????มาร่วมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของชาว มจพ. กันค่ะนับถอยหลัง 7 สิงหาคม 2560 มจพ. งดใช้ถุงพลาสติก 100%

อ่านต่อ