• GREEN KMUTNB

ข่าวสารกรีน

ข่าวสารกรีน
กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

รายละเอียด
มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

รายละเอียด
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รายละเอียด
สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รายละเอียด
มจพ.ติด TOP 5 ของไทยและอันดับที่ 138 ของโลกด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

มจพ.ติด TOP 5 ของไทยและอันดับที่ 138 ของโลกด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

รายละเอียด
มจพ. เปิดตัว ระบบแผนที่นำทางภายในมหาวิทยาลัย พร้อม QR Code. และแผนผัง

มจพ. เปิดตัว ระบบแผนที่นำทางภายในมหาวิทยาลัย พร้อม QR Code. และแผนผัง

รายละเอียด
มจพ. จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%"

มจพ. จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%"

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ECOLIFE app

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ECOLIFE app

รายละเอียด
รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รายละเอียด