• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
ศูนย์ EESH (Energy Environment Safety and Health) ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ มจพ.ระยอง

ศูนย์ EESH (Energy Environment Safety and Health) ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ มจพ.ระยอง

read more
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

read more
ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

read more
โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

read more
โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

read more
กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning&Green KMUTNB Day 2019

กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning&Green KMUTNB Day 2019

read more
มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

read more
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

read more
สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

read more