พบปะตัวแทนร้านค้าขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมทีมงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก พบปะตัวแทนร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากซีพี ออลล์ มานำเสนอรูปแบบข

อ่านต่อ

เอกสารโครงการ "Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow " มจพ.วิทยาเขตระยอง

เอกสารโครงการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง... Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow "ขยะเป็นศูนย์เริ่มต้นที่มือเรา"Zero_Waste.pdf

อ่านต่อ

ผู้บริหาร มจพ. สัมภาษณ์รายการ “HEART TALK WITH TIN” ประเด็น การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ HEART TALK WITH TIN ในประเด็น “การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” โดยเน้น

อ่านต่อ

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ถุงผ้าให้ยืม และคัดแยกขยะ

คณะกรรมการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกันเพิ่มจำนวนถังขยะ พร้อมทั้งข้อความแสดงชนิดของถังขยะ เพื่อการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท รวมทั้งรับบริจาคถุงผ้า จัดหาถุงผ้าให้ยืมเพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมบริการดังกล่าวกระจายทั่ว

อ่านต่อ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ใช้เทคโนโลยีนำสมัย สร้างต้นแบบการจัดการขยะ ใช้หลักการ 3R ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ) วิทยาเขตระยอง ใช้เทคโนโลยีนำสมัย สร้างต้นแบบการจัดการขยะ และของเสียแบบผสมผสาน ใช้หลักการ 3R ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล นำร่องบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมุ่งหวังเป็นองค์ความรู้สู่ อปท.โรงเรียน และชุมชนนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีความย

อ่านต่อ

ร่วมบริจาคถุงผ้าและถุงพลาสติกใช้แล้วที่สะอาดมาใช้ซ้ำ

โครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย ขอรับบริจาคถุงผ้าและถุงพลาสติกสะอาดที่ใช้แล้วเพื่อมาใช้ซ้ำ  ตามรายละเอียดครับ

อ่านต่อ