ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ มจพ . ระยอง

ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ มจพ . ระยอง
Post by: เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว มจพ.ปราจีนฯมีความสวยงามของสีเหลืองจากต้นเหลืองอินเดีย อนาคต มจพ.ระยองจะมีความสวยงามของสีชมพู จากต้นชมพูพันธุ์ทิพย์.. #GreenKmutnb