ประตูสู่บางซื่อ

ประตูสู่บางซื่อ
Post by: เอกลักษณ์

สำนักงานเขตบางซื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้ง หน่วยงาน และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันทำกิจกรรมล้างทำความสะอาด กำจัดขยะ ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ ประตูสู่บางซื่อ .....เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับ ร่วมด้วยช่วยกัน..ขอขอบพระคุณภาพกิจกรรมจากพี่สมเกษ จันทร์นาม งานประสัมพันธ์ มจพ.ครับ