มจพ เปิดตัว ระบบนำทาง KMUTNB MAP เพื่อใช้นำทางภายในมหาวิทยาลัย

มจพ เปิดตัว ระบบนำทาง KMUTNB MAP เพื่อใช้นำทางภายในมหาวิทยาลัย

มจพ เปิดตัว ระบบนำทาง KMUTNB MAP และแผนผัง มจพ. เพื่อใช้นำทางภายในมหาวิทยาลัย ระบบนำทาง ใช้ในการค้นหาเส้นทางไปยังอาคารที่ต้องการ และสามารถใช้งานผ่าน QR CODE ทำให้ผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Link : http://green.kmutnb.ac.th/kmutnb-map/