ประชาสัมพันธ์ลดถุง-แก้วพลาสติกในโครงการ พื้นที่สีเขียว GREEN KMUTNB

ประชาสัมพันธ์ลดถุง-แก้วพลาสติกในโครงการ พื้นที่สีเขียว GREEN KMUTNB
Post by: เอกลักษณ์

แจกป้ายประชาสัมพันธ์ลดถุง-แก้วพลาสติก กล่องโฟม โรงอาหาร 40 ปีตึกกองกิจการนักศึกษา และโรงอาหารสวนปาล์มอาคาร 46 ร่วมด้วยช่วยกันครับ ขอขอบคุณทุกร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ