ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการลดถุงพลาสต...

ป้ายไวนิลนับถอยหลังโครงการและน้องประกาย สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ&
  

งดแจกถุงหิ้วพลาสติก ทุกวันพุธแ...

มจพ. งดรับงดให้ งดใช้ถุงพลาสติก งดแจกถุงพลาสติกทุวันพุธและวันศุกร
  

เปิดตัวระบบสาระสนเทศ "การปล่อย...

   การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป็นการดําเนิน
  

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้เพื่อขั...

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง จัดโครงการ
  

อาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย...

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์
  

พิธีมอบรางวัลการประกวด "MASCOT...

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
  

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเ...

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต
  

โซเชียล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

UI Greenกระทรวงพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ
ภาพกิจกรรม