ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์แอปปลิเคชั่นลดการ...

ลดล้านชิ้น กับ "แอปปลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง
  

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ
  

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ
  

ประชาสัมพันธ์โครงการลดถุงพลาสต...

ป้ายไวนิลนับถอยหลังโครงการและน้องประกาย สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ&
  

งดแจกถุงหิ้วพลาสติก ทุกวันพุธแ...

มจพ. งดรับงดให้ งดใช้ถุงพลาสติก งดแจกถุงพลาสติกทุวันพุธและวันศุกร
  

เปิดตัวระบบสาระสนเทศ "การปล่อย...

   การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป็นการดําเนิน
  

มจพ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ
  

โซเชียล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

UI Greenกระทรวงพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ
ภาพกิจกรรม