ข่าวสาร

พิธีมอบรางวัลการประกวด "MASCOT...

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
  

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเ...

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต
  

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MA...

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB" โดยได้
  

โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  ขอเชิญคณาจ
  

นักศึกษาร่วมขับเคลื่อนโครงการร...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ
  

"วันน้ำโลก"หรือ"World Day for ...

วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก "World Water Day"
  

พบปะตัวแทนร้านค้าขับเคลื่อนโคร...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ
  

บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ"คนไท...

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหา
  

โซเชียล

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

UI Greenกระทรวงพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ
ภาพกิจกรรม