• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มจพ. ร่วมปลูกพรรณพฤกษาถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระ 3 ปี โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

มจพ. ร่วมปลูกพรรณพฤกษาถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระ 3 ปี โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

read more
นั่งเรือศึกษา "อารยธรรมลุ่มน้ำ 3 คลอง

นั่งเรือศึกษา "อารยธรรมลุ่มน้ำ 3 คลอง

read more
กิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน”

กิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน”

read more
การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2565 "Sustainable Campus Network Thailand Roaming Conference 1/2022"

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2565 "Sustainable Campus Network Thailand Roaming Conference 1/2022"

read more
โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Cleaning Robot for Floating Solar Panels)

โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Cleaning Robot for Floating Solar Panels)

read more
นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)”

นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)”

read more
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon) ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon) ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

read more
มจพ. ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแบบออนไลน์ในหัวข้อ ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย SUSA – Thailand

มจพ. ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแบบออนไลน์ในหัวข้อ ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย SUSA – Thailand

read more
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand)  วาระพิเศษ

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) วาระพิเศษ

read more