พิธีมอบรางวัลการประกวด "MASCOT GREEN KMUTNB"

พิธีมอบรางวัลการประกวด "MASCOT GREEN KMUTNB"

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB" ในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครับ cr.ภาพจาก คุณสมเกษ PR KMUTNBและคุณ ณัชย์ณรงค์พรหมถ์