มจพ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

มจพ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง" ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีมาตรการดังนี้
1. ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบให้เปล่า ยกเว้นเฉพาะของร้อน โดยเปลี่ยนเป็นการจำหน่าย หรือ จัดเตรียมถุงให้ยืม หรือ วิธีการอื่นใดตามแต่ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะได้ตกลงกับบริษัทฯ
2. ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก โดยร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จะลดราคาให้ 2 บาท สำหรับผู้ที่นำแก้วมาเอง
3. ลดปริมาณช้อน ส้อม และหลอดพาสติก โดยพนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จะไม่ให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกโดยอัตโนมัติอีกต่อไป และถามผู้ซื้อก่อนว่าต้องการช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกหรือไม่
4. มหาวิทยาลัยฯต่างๆและบริษัท จะยกเลิกภาชนะที่ทำจากโฟมทั้งในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และในร้านอื่นๆ ตลอดจนในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยฯด้วย

บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้ลงนามร่วมกัน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นพยาน และร่วมลงนามโดย บริษัท คิดคิด จำกัด ที่สนับสนุนการจัดทำแอ็ปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพื่อใช้ในการวัดปริมาณการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งของประเทศไทยให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

Cr. ภาพและข้อมูลจาก คุณ วิสุทธาทิพย์และคุณ ณัชย์ณรงค์พรหมถ์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=7