โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำการปลูกต้นทองอุไร บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ก่อให้เกิดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคลายความตึงเครียด พักผ่อนสายตา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา CR. ภาพถ่ายจาก คุณสมเกษและคุณณัชณรงค์พรหม