ศูนย์ EESH (Energy Environment Safety and Health) ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ มจพ.ระยอง

ศูนย์ EESH (Energy Environment Safety and Health) ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ มจพ.ระยอง

ศูนย์ EESH (Energy Environment Safety and Health) ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว  โดยศึกษาดูงานด้าน Solar Rooftop, Solar Farm, EV Charging Station และโครงการต้นแบบกำจัดและคัดแยกขยะ Zero Waste เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ มจพ.ระยอง