มจพ. ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแบบออนไลน์ในหัวข้อ ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย SUSA – Thailand

มจพ. ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแบบออนไลน์ในหัวข้อ ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย SUSA – Thailand

  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนเข้าร่วม ประชุมรับฟังการนำเสนอแบบออนไลน์ในหัวข้อ ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย SUSA – Thailand โดยระบบการประเมินดังกล่าวถูกพัฒนามาจากเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและปรับหัวข้อการประเมินให้เหมาะสมกับทุกบริบทของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย กิจกรรมการนำสนอดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2564 ร่วมรับฟังการบรรยายและทำ WORKSHOP การประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทยแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยหัวข้อการบรรยายคือ การเตรียม ข้อมูลสำหรับการประเมิน ขั้นตอนการประเมินความยั่งยืน และสาธิตการกรอกข้อมูลเพื่อทำการประเมินในเว็บไซต์ และครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ในหัวข้อ Q&A การประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเป็นการถามและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ SUSA – Thailand และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเข้าใช้งานระบบประเมิน