ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB"

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB"

ประกาศผลการตัดสินการออกแบบ "MASCOT GREEN KMUTNB" โดยได้จัดการตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการทำงานกันอย่างหนักเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ด้วยครับ