นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)”

นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)”

นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)” ซึ่งเป็นโครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมจากไอเดีย สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน” (World of Innovation for Sustainable Living)” จัดโดย บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัดร่วมกับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) โดยรางวัลชนะเลิศเป็นผลงาน “SUCKER เครื่องดูดขยะในน้ำ”ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม โดยได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ซึ่งแนวคิดหลักในการออกแบบ ผลงานเกิดจากการอยากลดขยะในแหล่งน้ำที่มีจำนวนมาก โดยใช้หลักการธรรมชาติแบบ Zero Energy ที่ไม่ใช้ พลังงานไฟฟ้า และยังเกิดระบบพลังงานหมุนเวียนในตัวเอง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดขยะในน้ำ รวมถึงสามารถลดปัญหาน้ำเน่าเสียได้เป็นอย่างดี หลังจากที่เก็บขยะมาแล้วสามารถคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลและจัดการตามกระบวนการที่เหมาะสมต่อไปได้อีกด้วย นอกจากนี้นักศึกษา มจพ. ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงาน “PUSH YOUR AIR SUB” จากทีม AREA 51 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “Pure Air Wall Innovation” จากทีม PURE AIR WALL รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน “E-Cold Bus Stop” จากทีม E-Cold Bus Stop และผลงาน “The FIN” จากทีม มันจบแล้วอนาคิน รวมทั้งได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม AREA 51 โดยโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร True Digital Park ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=115