มจพ. เข้าร่วมในงาน Sustainability Expo 2022 “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก 2022”

มจพ. เข้าร่วมในงาน Sustainability Expo 2022 “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก 2022”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022 “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก 2022” จัดโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก 2022” (Sufficiency for Sustainability) วัตถุประสงค์ของงานเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการจัดงาน เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสานพลังงานร่วมระหว่างองค์กรชั้นนำจากทุกภาคส่วน และผลักดันให้เกิดเครือข่ายของการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การนำไปปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จัดงานในระหว่างวันที่ 26 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Sustainability Expo 2022 โดยเสนอโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเตาเผาศพประสิทธิภาพสูง อัจฉริยะ ลดมลพิษ เป็นมิตรกับชุมชน และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์นกแก้วโม่งฝูงสุดท้าย วัดสวนใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโดยมี ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง นักวิจัยโครงการฯ และ พท.ภ ศิลป์ชัย อ้นอยู่ ปราชญ์ชุมชน และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ได้เยี่ยมชมและประเมินผลงานนิทรรศการดังกล่าว โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา องคมนตรี และ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมบูธโครงการของ มจพ. โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากร และ ปราชญ์ชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ซึ่งในงานนี้มีผู้สนใจเข้าชมผลงานของ มจพ. เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเตาเผาศพประสิทธิภาพสูง อัจฉริยะ ลดมลพิษ เป็นมิตรกับชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ สนใจดิตต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง 0899874241 นักวิจัยโครงการฯ
พัทธนันท์/ข่าว
พท.ภ ศิลป์ชัย/ภาพ