คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

อาจารย์ ดร. พัชรี ปราศจาก อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย  พร้อมด้วยคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และ คณะครูและนักเรียนต้นแบบจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคม นำโดยครูพีรธัท ยิ่งเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และสื่อการสอนออนไลน์ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ภายในโครงการได้มีการสาธิตการใช้สื่อออนไลน์ผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง google site เรื่อง “ห้องเรียนแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรออนไลน์” และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ใช้ระบบการเรียนออนไลน์เพื่อประเมินการเรียนรู้ด้านการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน 3 สื่อการสอนได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงพร้อมชงจากสารสกัดมะระขี้นก ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด และ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรกระเทียม และยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์อีกด้วย ผลจากการดำเนินโครงการนี้จะทำให้เกิดครูและนักเรียนต้นแบบที่มีความรู้ด้านการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร และสื่อการสอนออนไลน์ที่สร้างขึ้นจะทำให้ผู้เรียนที่ได้ผ่านการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจด้านการแปรรูปและสามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคต

ณัฏฐาพร ข่าว-ภาพ