มจพ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain)

มจพ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย Mr. Hans-Ulrich Südbeck รองหัวหน้าคณะผู้แทนเยอรมนีประจำประเทศไทย และคุณมารินี สุวรรณโมลี ผู้อำนวยการกองยุโรปกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน “การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน และประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี และเพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดความคิด และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้และต่อยอดได้ในอนาคต โดยมีหัวข้อในการแข่งขันครั้งนี้คือ ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เยอรมนี มีความเชี่ยวชาญ และจะเป็นประโยชน์สำหรับไทยที่จะพัฒนาและเรียนรู้ความทันสมัยในเทคโนโลยีของเยอรมนีเพื่อสนับสนุนบทบาทของไทยที่จะก้าวไปสู่“ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย” ตามนโยบาย 30/30 ของรัฐบาล ที่ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030 รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ซึ่งมุ่งสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามหัวข้อหลักของการเฉลิมฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ในปีนี้ ที่มุ่งขับเคลื่อนแนวคิด“พันธมิตรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ “Partners for Sustainable Growth” โดยมีทีมลงแข่งขันทั้งสิ้น 103 ทีม ทีมละ 3 คน ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของ 8 ทีมที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งจะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ EV Hackathon 24 ชั่วโมงที่ มจพ. เพื่อชิงรางวัลเงินสดรวม 250,000 บาท
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามากมายหลายภาคส่วน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เอเอเอส ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยูกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้สนใจร่วมเข้าชมในงานเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ