มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา  20.30 - 21.30 น. พร้อมกันกับอีก 7,000 เมือง ทั่วโลก โดยเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันรณรงค์ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดโลกร้อน ทั้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ศาสนสถาน ตลอดจนการมีจิตสำนึกที่ดีในการลดการใช้พลังงาน