“SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

“SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

     มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ได้รับเชิญเข้าร่วมในงานSCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”จัดโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG โดยมีคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงนโยบายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ในวันคล้ายวันเกิดของ เอสซีจี เข้าสู่ปีที่ 109 เพื่อประกาศจุดยืนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการกู้วิกฤตโลกร้อน ทรัพยากรขาดแคลนและลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยแนวทาง ESG : Environmental Social and Governance, 4 Plus ได้แก่ 1) มุ่ง Net Zero 2) Go Green 3) Lean เหลื่อมล้ำ 4) ย้ำร่วมมือ Plus เป็นธรรม โปร่งใส ในงานมีการจัดเสวนาร่วมรับฟังมุมมองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จากวิทยากรหลากหลายสาขาอาชีพมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อโลกเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน และเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากขึ้น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมมือกับ เอสซีจี ในการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเพื่อการรักษ์โลก และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้าน Circular Economy ผ่านโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดปี 2565 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564