โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา บุตรหลานของบุคลากร มจพ. และชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT)
2. เพื่อสร้างสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว Green KMUTNB เพื่อใช้ในการรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ
3. เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับคัดเลือก ใช้เป็นตัวแทนสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) ในการสร้างชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับร้านค้าสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดและประกาศผลการตัดสิน:

1. เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2561 – 5 พฤษภาคม 2561
2. เปิดให้ร่วมโหวตระหว่างวันที่ 1 – 13 พฤษภาคม 2561
3. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
4. มอบรางวัลวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

รางวัลการประกวด:

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
4. รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท

กติการางวัล popular Vote:

คิดคะแนนจากการกด Like ,Share และ ติดแฮทแท็ก โดย
1 Like = 1 คะแนน
1 Share = 1 คะแนน
Share พร้อมติดแฮทแท็ก #GreenKMUTNB = 2 คะแนน
โดยผู้ร่วมกิจกรรมโหวต ต้องตั้งค่าการ Share เป็น Public จากนั้นนำผลงานที่มีคะแนนโหวต 5 อันดับแรกให้กรรมการพิจารณาตัดสินให้คะแนน โดยคิดคะแนนจากผลโหวตทางเฟสบุ๊ก GreenKMUTNB 90% และคะแนนจากกรรมการ 10% ปิดโหวตวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.

การสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานพร้อมสอบถามรายละเอียดได้ที่:

อีเมล admin.green@op.kmutnb.ac.th หรือ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเฟสบุ๊ค Green KMUTNB หรือทางโทรศัพท์0-2555-2000 ต่อ 1418,1166,2091 มือถือ 095-253-9467

รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม:

ใบสมัครประกวดสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT).pdf

โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์.pdf