สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินโครงการติดตั้ง Solar Rooftop บนดาดฟ้าอาคาร

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินโครงการติดตั้ง Solar Rooftop บนดาดฟ้าอาคาร

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินโครงการติดตั้ง Solar Rooftop บนดาดฟ้าอาคาร เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และนำพลังงานจากโซล่าเซลล์มาใช้งานเพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าหลัก