มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023)

มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง และบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประสานและขอความร่วมมือการทำกิจกรรมจากประกาศสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023) โดยเชิญชวนร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30 – 21.30 น.ไปพร้อม ๆ กับเมืองใหญ่ทั่วโลก การขอความร่วมมือรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023) เป็นกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน กิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2566