คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการ I-BIT จิตอาสา : ร่วมใจปลูกปะการัง รักษ์ท้องทะเลไทย และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการ I-BIT จิตอาสา : ร่วมใจปลูกปะการัง รักษ์ท้องทะเลไทย และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดย อาจารย์ อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์ พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ I-BIT จิตอาสา : ร่วมใจปลูกปะการัง รักษ์ท้องทะเลไทย และสืบสานศิลปวัฒนธรรม นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (I-BIT) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลไปร่วมปลูกปะการังและทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี