มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์”

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์”

มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และนางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์” โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ปล่อยขบวนรถรณรงค์ “รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์” และกิจกรรมบูรณาการของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมพายเรือเก็บขยะและผักตบชวา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี