สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดแก่ชุมชน

สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดแก่ชุมชน

สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดแก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 10 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566