คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้เชิญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 5-8 กันยายน 2566 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีโดย ดร.วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย     ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้เดินทางไปเข้าร่วมงาน มีการตั้งบูธแนะนำหลักสูตร และมีกิจกรรมแนะนำคณะ ถาม- ตอบ แจกของที่ระลึก พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูวิศวกรรมและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ปี 2567 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรร