โครงการ สกุณาคืนรัง

โครงการ สกุณาคืนรัง

โครงการ สกุณาคืนรัง สร้างบ้านนกคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ขับเคลื่อนกิจกรรม จัดทำรังเทียม บ้านนกไม้ จำนวน 30 หลัง เพื่อการอนุรักษ์นกพื้นถิ่นขนาดเล็ก ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อมชุมชน อ.บางกรวย มุ่งหวังสร้างจิตพิสัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนไปสู่เด็กและเยาวชน ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ อ.บางกรวย ในอนาคต โดยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมันบูรณาการร่วมเครือข่ายผู้นำ ทสม.อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เครือข่ายจิตอาสา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะสงฆ์ ตามหลักบวร บ้าน วัด โรงเรียน นำร่องติดตั้งรังเทียม บ้านนกไม้ รวม 10 หลัง และมะพร้าวโหว่ เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ตามธรรมชาติจำนวนรวมกว่า 20 ใบติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว ริมคลองบางราวนก - คลองอ้อมนนท์ ในความเมตตาเห็นชอบให้ดำเนิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เอน - วัดอุทยาน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี