มหาวิทยาลัยและเครือข่ายร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

มหาวิทยาลัยและเครือข่ายร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับเครือข่ายเข้าร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023  “ลงมือทำ” เพื่อร่วมสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกทีดีกว่า ” Good Balance, Better World วันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์