มหาวิทยาลัยร่วมถ่ายภาพความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวัน "International E-Waste Day 2023"

มหาวิทยาลัยร่วมถ่ายภาพความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวัน "International E-Waste Day 2023"

นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือในโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" โดย เอไอเอส จะนำภาพข่าวความร่วมมือไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ WEEE Forum เพื่อแสดงเจตนารมณ์ด้านการจัดการขยะ E-Waste ขอประเทศไทยให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพและความร่วมมือ ภายใต้แนวความคิด "HUB OF E-WASTE IN THAILAND"ศูนย์กลางด้านองค์ความรู้และการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมกับพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วน สร้างการตระหนักรู้และการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องในระดับชาติและระดับนานาชาติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์