มจพ. ร่วมพิธีเปิดงาน " ฟอรั่มไม้มีค่า ภายใต้ Theme สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว : Enchanting Green Community"

มจพ. ร่วมพิธีเปิดงาน " ฟอรั่มไม้มีค่า ภายใต้ Theme สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว : Enchanting Green Community"

มจพ. ร่วมพิธีเปิดงาน " ฟอรั่มไม้มีค่า ภายใต้ Theme สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว : Enchanting Green Community" >>>อาจารย์มนตรี ลาภยิ่ง โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน และ นายเอกลักษณ์   ด้วงถึง วิศวกร กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มจพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน " ฟอรั่มไม้มีค่า ภายใต้ Theme สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว : Enchanting Green Community"  ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง " ชุมชนไม้มีค่า เพิ่มป่า เพิ่มรายได้ให้ชุมชน" พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "ชุมชนไม้มีค่า" ระดับประเทศ การเสวนา"ชวนคุยชวนคิด : ปลูกไม้มีค่าจากต้นกล้า สู่ Carbon Neutrality" และการเสวนา " ไม้มีค่า จากป่าสู่คน ชุมชนยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย" และการประกวดทูตเยาวชน " ชุมชนไม้มีค่า" (Guardians of the Forest) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ