งดแจกถุงหิ้วพลาสติก ทุกวันพุธและวันศุกร์

งดแจกถุงหิ้วพลาสติก ทุกวันพุธและวันศุกร์

มจพ. งดรับงดให้ งดใช้ถุงพลาสติก งดแจกถุงพลาสติกทุวันพุธและวันศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 และงดแช้ถุงพลาสติกหูหิ้วทั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป