รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมบุคลากร และนักศึกษาร่วมรณรงค์โครงการ"งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย" โดยเดินรณรงค์ที่บริเวณโรงอาหารกลาง รวมทั้งคณะต่างๆภายในวิทยาเขต พร้อมทั้งทำความเข้าใจรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆกับร้านค้าถึงแนวทางการลดถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง #GreenKMUTNB #NoPlasticBag 

ดูภาพเพิ่มเติม : http://green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=10