มจพ. จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%"

มจพ. จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%" ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งร่วมเสวนา โดยมี นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณจิร แก้วโยธา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้านวัฒนธรรมสีเขียว และมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ University of Indonesia ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จำนวน 24 มหาวิทยาลัย โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และร้านค้า "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย ทุกวันตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ภายใต้โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาดูภาพเพิ่มเติม : http://green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=11