รายงานผลโครงการลดขยะพลาสติกผ่านแอปปลิเคชั่น ECOLIFE

รายงานผลโครงการลดขยะพลาสติกผ่านแอปปลิเคชั่น ECOLIFE

รายงานผล "โครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชัน ECOLIFE" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน..ยังคงต้องรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง ร่วมด้วยช่วยกันครับ #GreenKmutnb #Ecolifeapp