โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. เป็นประธานเปิดโครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน จัดโดย มจพ.ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC และสถาบันการจัดการ บรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง Circular Living ที่ช่วยกระตุ้นให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและคัดแยกขยะจากต้นทาง สนับสนุนให้คนในสังคมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ถ่ายทอดเรื่องราวโดยวิทยากร คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.