สำนักเทคนิคศึกษาจัดโครงการบรรยาย Big Cleaning Day and Green University

สำนักเทคนิคศึกษาจัดโครงการบรรยาย Big Cleaning Day and Green University

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพและทีมงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว ร่วมบรรยายทิศทางการดำเนินงานของ "Green University ของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของส่วนงาน" หนึ่งในกิจกรรมของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ซึ่งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day and Green University เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสำนักฯร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์การประหยัดพลังงาน สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา Cr. ประชาสัมพันธ์ ITED