สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ผู้อำนวยการกองงานฯ มจพ.วิทยาเขตระยองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการระบบน้ำพุ Solar Cell โครงการ Solar Rooftop โครงการ Solar Farm และ EV Charging Station โครงการต้นแบบกำจัดและคัดแยกขยะ Zero Waste และเตาเผาขยะไร้มลพิษ รวมทั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 11 และ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา #GreenKMUTNB #KMUTNB60th #KmutnbRayongCampus Cr.ภาพจาก คุณ ณัชณรงค์พรหม