อบรมโปรแกรม BEC รุ่นใหม่ล่าสุด BEC web-based มจพ.ระยอง

อบรมโปรแกรม BEC รุ่นใหม่ล่าสุด BEC web-based มจพ.ระยอง

อบรมโปรแกรม BEC รุ่นใหม่ล่าสุด BEC web-based ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบค่าการอนุรักษ์พลังงานออนไลน์ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถป้อนข้อมูลประมวลผล และแสดงผลรายงานผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยจะใช้เป็นเครื่องมือตรวจประเมินแบบอาคารของผู้คำนวณค่าการอนุรักษ์พลังงานตามกฏกระทรวงการออกแบบอนุรักษ์พลังงานต่อไป ซึ่งจัดการอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. วิทยาเขตระยอง #ศุนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน #กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน #GreenKMUTNB #KmutnbRayong