สนอ.จัดกิจกรรม 5 ส.

สนอ.จัดกิจกรรม 5 ส.

สนอ. จัดกิจกรรม 5 ส. ในโครงการ " มจพ 5 ส. พัฒนา จิตอาสาวิถีใหม่" รวมทั้งมีการจัดประกวดสำนักงานน่าอยู่ สำนักงานอธิการบดี Big Cleaning Day ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563