มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

     มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้ดำเนินโครงการระบบสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการจากแสงอาทิตย์ (Campus Power) สามารถทำการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่าวันละ 150 kW เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนภายในวิทยาเขต ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำรองภายในวิทยาเขตในช่วงที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ใช้ให้แสงสว่างโดยรอบวิทยาเขตและนำพลังงานไฟฟ้าบางส่วนใช้สำหรับรถโดยสารไฟฟ้าแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลที่มาติดต่อ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปกติของมหาวิทยาลัย

Powered by Froala Editor