มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

    มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี โดยมหาวิทยาลัยได้จัดวางถังรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อาทิ มือถือ/แท็บเล็ต หูฟัง สายชาร์จ แบตเตอรี่มือถือและเพาเวอร์แบงก์ เพื่อรับทิ้งขยะดังกล่าวจาก นิสิต นักศึกษา อาจารย์และประชาชนทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยจะรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนำส่งเอไอเอสเพื่อนำไปรีไซเคิล และทำลายตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor