มจพ. ใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

มจพ. ใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

มจพ. ใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสำหรับให้บุคลากรโดยสาร โดยเฉพาะ มจพ.วิทยาเขตระยองได้รับการสนับสนุนโครงการสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถนำพลังงานที่ผลิตได้ไปใช้กับรถโดยสารไฟฟ้าที่ให้บริการนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อได้ เพื่อช่วยลดการใช้ เชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์