• GREEN KMUTNB

ข่าวสารกรีน

ข่าวสารกรีน
โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

รายละเอียด
กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

รายละเอียด
มจพ. จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%"

มจพ. จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%"

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ECOLIFE app

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ECOLIFE app

รายละเอียด
รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รายละเอียด
รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รายละเอียด
งดแจกถุงหิ้วพลาสติก ทุกวันพุธและวันศุกร์

งดแจกถุงหิ้วพลาสติก ทุกวันพุธและวันศุกร์

รายละเอียด
มจพ.นับถอยหลัง "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก"

มจพ.นับถอยหลัง "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก"

รายละเอียด
มจพ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

มจพ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

รายละเอียด