• GREEN KMUTNB

Gallery

Gallery
มจพ. ร่วมกับ มทร. ล้านนา จัดฝึกอบรมในโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มจพ. ร่วมกับ มทร. ล้านนา จัดฝึกอบรมในโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

read more
มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

read more
มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

read more
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดบ้านให้คณะครู-นักเรียน รร.นนทรีวิทยาคม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดบ้านให้คณะครู-นักเรียน รร.นนทรีวิทยาคม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

read more
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

read more
มจพ. เข้าร่วมในงาน Sustainability Expo 2022 “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก 2022”

มจพ. เข้าร่วมในงาน Sustainability Expo 2022 “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก 2022”

read more
Russia Skyeer team visit KMUTNB

Russia Skyeer team visit KMUTNB

read more
นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)”

นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)”

read more
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon) ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon) ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

read more